A statisztikák szerint az utoléréses balesetek a leggyakoribbak.

Hazánkban a baleseti statisztikák tanúsága szerint a személyi sérüléssel járó közúti baleseteknek a tehergépjármű vezetők - több év átlagát alapul véve - a 9%-át okozzák. Köztudomású, hogy a tehergépkocsik közlekedésének jelentős a kockázata. Ennek fő oka, hogy a nagy tömegű járművekkel való ütközés (vagy az általuk történő elütés) során a sérülési, illetve halálozási kockázat jelentősen nagyobb.

Jelen cikkben azt ismertetjük, miként következtek be ezek a balesetek a különböző kategóriájú utakon. A cikk tartalma kivonatos részét képezi Jankó Domokos PhD „Tehergépkocsik forgalma és baleseti helyzete a hazai országos közúthálózaton 2015” című elemzésének.

A 3,5 t-nál nagyobb megengedett össztömegű tehergépkocsi balesetek természete az országos közutak különböző részhálózatain

A következő táblázat azt mutatja, hogy az országos közúthálózat különböző útkategóriáin a 3,5 t-nál nehezebb tehergépkocsik okozta balesetek gyakorisági sorrendjeiben milyen balesetek állnak az első három helyen. Látjuk, hogy az összekötő utak kivételével minden útkategórián az utoléréses balesetek a leggyakoribbak.

Autópálya

Az autópályákon történt – nehéz tehergépkocsik okozta – balesetek leggyakoribb szituációja az utolérés (KSH terminológia szerint: „azonos irányba haladó gépjárművek ütközése”), aminek elsődleges oka a biztonságos követési távolság be nem tartása. Az autópályán okozott 181 baleset több mint fele (54%-a) ilyen természetű baleset volt a vizsgált öt év alatt. Ugyanakkor minden harmadik baleset (33%) egy járműves (magános) baleset volt, ami elsősorban összefügg a „nehéz” tehergépkocsi vezetők helytelenül megválasztott sebességével. 

Autóút

Az autóutakon a vizsgált öt év alatt mindössze 65 balesetet okoztak a 3,5 t-nál nehezebb tehergépkocsik. A leggyakoribb – ezeken az utakon is - az utoléréses baleset volt, (63%), ezt követte a gyakorisági sorrendben az egyjárműves baleset (23%).

Elsőrendű főutak

Ezen az úthálózaton a nehéz tehergépkocsik okozta balesetek között szintén első helyen van a gyakorisági sorrendben, az utoléréses baleset, (34%), de több olyan baleseti szituáció is előfordul, ami – az út kiépítése és a forgalom összetétel miatt – az autópályákra és autóutakra nem jellemző. Második leggyakoribb baleset a szembe haladó járművek ütközése, ami a helytelenül végrehajtott előzések nagy számára utal. Az okozott balesetek között ezen az úthálózaton a gyakorisági sorrendben harmadik az egyjárműves baleset, de hasonló gyakoriságúak a gyalogos elütések és az egymás útját keresztező jármű ütközések is.

Másodrendű főutak

Ezen az úthálózaton a nehéz tehergépkocsik okozta baleseti helyzetek gyakorisági sorrendje némileg eltér az elsőrendű főutakra jellemző gyakoriságoktól. Ezen az úthálózaton is a leggyakoribb az utoléréses baleset, de a második helyen az egyjárműves balesetek állnak, majd ezt követik a gyalogos elütések.

Összekötő utak

Ezen az úthálózaton az egyjárműves nehéz tehergépkocsi balesetek a leggyakoribbak. Ezt követi – második helyen - a szembe haladó járművek ütközése, majd a gyalogos balesetek következnek a gyakorisági sorban. Ehhez hasonló gyakoriságúak sorrend negyedik és ötödik helyén álló utoléréses balesetek és a kerékpáros elütések is.

3,5 t-nál nehezebb tehergépkocsik okozta balesetek természeteinek gyakoriságai (2011-2015.)

 

A baleset természetének

helyezése a gyakorisági

sorrendben

AUTÓPÁLYA

AUTÓÚT

ELSŐRENDŰ

FŐÚT

MÁSODRENDŰ

FŐÚT

ÖSSZEKÖTŐ

ÚT

Első helyen

UTÓLÉRÉSES

UTÓLÉRÉSES

UTÓLÉRÉSES

UTÓLÉRÉSES

EGY

JÁRMŰVES

Második helyen

EGY

JÁRMŰVES

EGY

JÁRMŰVES

SZEMBE

ÜTKÖZÉS

EGY

JÁRMŰVES

SZEMBE

ÜTKÖZÉS

Harmadik helyen

 

 

EGY

JÁRMŰVES

GYALOGOS

GYALOGOS

Megjegyzés a táblázathoz.

A kor műszaki színvonalának megfelelő, számos technikai újdonságot tartalmazó tehergépkocsik jelennek meg a közúti forgalomban, amelyek egyrészt megkönnyítik, másrészt biztonságosabbá teszik a gépkocsivezetők munkáját. A gépkocsik, köztük a nehéz tehergépkocsik műszaki fejlesztése, az informatika és robottechnika térnyerése minden eddiginél nagyobb léptekkel halad. Feltételezhető, hogy 20-25 év távlatában már rendszeresen közlekedni fognak az önvezető (autonom) tehergépkocsik, amelyek – többek között – egymással is kommunikálva biztonságosan veszik igénybe a közutakat. Ezek a járművek a jelenlegi vezető baleseti okokat – elvileg – teljesen kiküszöbölik. Az autonom tehergépkocsik közlekedése során, nem fogunk beszélni a „sebesség helytelen megválasztásáról” vagy a „követési távolság be nem tartásáról”, de a „vezetés közben elalvásról” sem.

A biztonságos közlekedést ígérő jövőkép megvalósulásáig azonban még nagyon sok teendője vannak a megelőzést tervezőknek és végzőknek. Jelenleg még nagyon sok múlik a gépkocsivezetőkön. Képzettségük, szaktudásuk és nem utolsó sorban felelősségérzetük javítása többek között a képzésen, továbbképzésen és a kiválasztáson is múlik. Ezek javítása még a jelen és a közeljövő fontos, nem elhanyagolható feladata. Szükség van továbbá a közúti infrastruktúra folyamatos javítására is, a megfelelően biztonságos forgalmi rend kialakítására, valamint külön a nehéz tehergépkocsik részére biztosított, kulturált pihenőhelyek meglétére, ezek mind-mind hozzájárulnak a közúti biztonság növeléséhez. Mindezeken túl nagyon fontos a közlekedés tárgyi és személyi feltételeinek rendszeres, intenzív és hatékony ellenőrzése. Ezek azok a területek, amelyekkel – a lehetőségek keretein belül – foglalkozni kell, a tehergépkocsi balesetek számának csökkentése érdekében.

Forrás: baleset-megelozes.eu